בטיחות בקייטנה

כמידי שנה כשמגיע החופש הגדול מתחיל הביקוש לקייטנות להפעלת הילדים, סוגי הקייטנות רבות ומגוונות וכל הורה מתאים את סוג הקייטנה לילדיו.

ניהול קייטנה מחייב רישיון בהתאם לחוק פיקוח קייטנות התש"ן- 1990 ולפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968.

לצורך קבלת רישיון והפעלת הקייטנה נדרש אישור בטיחות על תקינות המבנים והמתקנים באתר וקיומם של כל סידורי הבטיחות הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

תהליך קבלת אישור בטיחות לקייטנה נעשה ע"י ביקורת של ממונה בטיחות באתר הקייטנה,

ממונה הבטיחות בוחן את ליקויי הבטיחות במקום במידה וישנם, 

בודק קיום של דרישות הבטיחות, 

הימצאות  אישורים של בעלי מקצוע ועוד, 

במידה ונמצאו ליקויים מפנה ממונה הבטיחות את תשומת ליבו של מנהל הקייטנה לטיפולם ורק לאחר תיקונם יאשר ממונה בטיחות את הקייטנה.

עם אישור הבטיחות יפנה מנהל הקייטנה לרשות המקומית לקבלת רישיון לפתיחת הקייטנה.