ממונה בטיחות קרינה מייננת

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), תשנ"ג-1992 

מחייבות כל מעסיק שבמקום עבודתו מעבדים חומרים רדיואקטיביים, משתמשים או מחזיקים בהם, וכן בכל מקום עבודה שבו מפעילים מכשירי קרינה או מקורות קרינה או מחזיקים בהם, למנות ממונה בטיחות קרינה.

ממונה בטיחות קרינה הינו אדם בעל ידע בבטיחות קרינה מייננת ובעל הסמכה מטעם מכון מוסמך להדרכה.

שלומית יואב ממונת בטיחות קרינה מייננת ובעלת ניסיון של שנים רבות בתחום. 

נדרשת בממונה בטיחות קרינה, צור קשר ונשמח לספק עבורך את השירות.