תכנית ארגון אתר

בפרויקטים של בנייה גדולים, קטנים ואפילו תוספות קומה, תמ"א 38 ועוד, נדרש ע"י הרשות המקומית, הכנת תכנית התארגנות אתר ע"י ממונה בטיחות.

תכנית התארגנות אתר נדרשת לצורך קבלת היתר לתחילת עבודת הבנייה או הריסה, התכנית תוכן ע"י ממונה בטיחות בעבודה ותהיה חתומה על ידו.

כתיבת תכנית התארגנות אתר נעשית לפי דרישת החוק ומכילה הנחיות בטיחות לשמירה על שלום הציבור הנמצא בסמוך לאתר הבנייה ובטיחות העובדים באתר הבנייה.

תכנית התארגנות אתר למעשה תלווה את הפרויקט כל זמן שהוא מתבצע ותנהל את הבטיחות באתר.


דרישת החוק לכתיבת תכנית התארגנות אתר מגיעה מסעיף 166 בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח- 1988 הקובע כי על מבצע הבניה חלה אחראיות להכנת תכנית התארגנות אתר.

המקרים בהם נדרשים להכנת תכנית התארגנות אתר:

 • כל אתר בו מועסקים 50 עובדים ומעלה-כולל עובדי הקבלנים.
 • אתר בנייה שגובה המבנה עולה על 25 מטר.
 • אתר בו מוצבים 2 עגורני צריח ומעלה.
 • אתר בנייה שהעבודה בו מתבצעת בתוך גזרתו של מפעל פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל.
 • כל אתר אחר שנדרש לכך ע"י מפקח העבודה.

אגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה קבע מראש הנחיות על מבנה תכנית התארגנות האתר, הנחיות אלו קובעות על קנה המידה של התכנית, ומחייבת התייחסות בתכנית לנושאים הבאים:

 • דרכי תנועה באתר הבנייה.
 • גידור האתר ושילוט.
 • מיקום כלים ומבנים ניידים.
 • הזנת חשמל באתר.
 • סקר סיכונים מפורט ואמצעי הבטיחות הקיימים.
 • נהלים שונים.


רוצה לשמוע עוד?

השאירו פרטים ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם.