בכל מקום עבודה קיימים סיכונים אליהם נחשפים עובדי המקום, סיכונים אלה משתנים ממקום עבודה אחד לשני,

עמ"נ לצמצמם ככל הניתן את החשיפה לאותם סיכונים ולהפחית משמעותית את חומרת הפגיעה מהם מבצעים תהליך הנקרא ניהול סיכונים,

ניהול סיכונים הינו כלי המסייע לאתר את הסיכונים הקיימים במקום העבודה ולחזות את חומרת הפגיעה מאותו סיכון, באמצעות ניהול סיכונים ניתן למנוע את אותן תאונות מבעוד מועד ולנקוט בפעולות לתיקונם.

ניהול סיכונים מוגדר בחוק תחת הדרישה להכנת תכנית לניהול בטיחות, ניהול סיכונים הינו הבסיס העיקרי של התכנית לניהול הבטיחות.

ניהול סיכונים מוגדר בתקנות כתהליך רב שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי, להערכה ולבקרת סיכונים, במטרה לבטלם או לצמצמם לכדי סיכונים קבילים.

הערכת סיכונים היא מצב של קביעת ערכו הכמותי, האיכותי או רמת השפעתו המזיקה של גורם הסיכון, תוך התחשבות בהלימה לאמצעי הבקרה הקיימים וקביעה האם סיכון הוא קביל.

גורם סיכון מוגדר כמקור, מצב או פעולה שעשויים להזיק ולהביא לפגיעה גופנית או בריאות לקויה או שילוב של אלה.

בניהול סיכונים מחשבים את רמת הסיכון הקיימת מגורם הסיכון ע"י מכפלה של חומרת הסיכון בהסתברות להתרחשות תאונה, רמת הסיכון המתקבלת קובעת אם הסיכון הוא קביל או לא. 

כאשר מתקבל סיכון שאינו קביל יש לנקוט בפעולות להקטנת רמת הסיכון.

תהליך ניהול הסיכונים מורכב ממספר שלבים


 

ניהול סיכונים יש להכין ע"י ממונה בטיחות בעל ניסיון וידע מעמיק שעבר הכשרה לכתיבת תכנית לניהול בטיחות ולהכנת ניהול סיכונים.